Lên chuyên ngành cùng Trường học tiếng

Khi kết thúc 1 năm học tiếng tại Hàn Quốc, các bạn du học sinh có xu hướng đăng ký lên chuyên ngành Đại học hoặc Cao học. Chính vì vậy, khi bạn tiếp tục học chuyên ngành tại trường đã học tiếng thì hồ sơ thủ tục khá đơn giản và bạn chỉ cần bổ sung cho trường các giấy tờ còn thiếu hoặc chứng lại giấy tờ liên quan đến học tập tại Việt Nam.

Hồ sơ cần chuẩn bị:

  1. Bằng và học bạ được chứng thực tại LSQ hoặc ĐSQ tại Việt Nam (Nếu đã tốt nghiệp THPT)
  2. Bằng và bảng điểm được chứng thực tại LSQ hoặc ĐSQ tại Việt Nam (Nếu đã tốt nghiệp Đại học)

Chuyển Trường khi lên chuyên ngành

Khi kết thúc 1 năm học tiếng tại Hàn Quốc, du học sinh muốn đăng ký lên chuyên ngành Đại học hoặc Cao học tại một trường đại học khác (không phải trường đã học tiếng). Bạn sẽ cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu của trường định theo học và các giấy tờ cần chứng lại tại Việt Nam, các giấy tờ liên quan đến học tập bạn cần xác nhận dấu tím tại LSQ hoặc ĐSQ Hàn Quốc tại Việt Nam (Hoặc được xác nhận ĐSQ Việt Nam tại Hàn Quốc)

Hồ sơ cần chuẩn bị:

  1. Bằng và học bạ được chứng thực tại LSQ hoặc ĐSQ tại Việt Nam (Nếu đã tốt nghiệp THPT)
  2. Bằng và bảng điểm được chứng thực tại LSQ hoặc ĐSQ tại Việt Nam (Nếu đã tốt nghiệp Đại học)
  3. Đầy đủ các giấy tờ CMTC, hồ sơ cá nhân và gia đình